ΛΕΥΚΑΣ [ΛΕΥΚΑΔΑ]  

ΝΟΜΟΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ

 
                                                                                                                             


ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58Α΄)


Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ